2003. Cap a una cultura de pau

El Fons Pitiús de Cooperació va decidir dedicar un any a la cultura de pau, ja que considera que és indispensable començar a caminar en una nova direcció que ens permeti com a individus i com a societat resoldre els conflictes d’una manera positiva i no abocada directament a la violència i en el cas més greu a la guerra. Per tal de fer les primeres passes en aquest camí va proposar diverses activitats que intentaren establir quins són els orígens dels conflictes i aportar formes noviolentes de resoldre’ls.

Objectius

1. Treballar el concepte de pau des d’una perspectiva positiva, vinculant-lo al de justícia.
2. Mostrar el conflicte de manera connatural al ser humà i a les relacions humanes i mostrar la violència com un sistema absurd de resolució de conflictes.
3. Proporcionar eines per afrontar i resoldre els conflictes de manera positiva, acceptant i apreciant la diversitat de criteris i creences.
4. Mostrar els diferents tipus de violència sensibilitzant sobre la violència estructural que pateixen ¾ parts de la població mundial.
5. Explicar com i per què sorgeixen els conflictes i el nombre i distribució geogràfica d’aquells que existeixen avui en dia.
6. Conscienciar sobre la necessitat de reduir la despesa militar, vinculant el desarmament al desenvolupament dels pobles.

Activitats

A LA TARDOR

EXPOSICIÓ: Construir la pau. Els conflictes oblidats i el nou conflicte global.

CICLE DE CONFERÈNCIES
· Una visió global dels conflictes del segle XXI.
Raül Romeva.

· La recolonització de l’Orient Mitjà: El cas de Palestina. Joan Roura.

· El conflicte armat de Colòmbia. Propostes d’acció
des de les Pitiüses. Kristian Herbolzheimer.
A L’HIVERN

CICLE DE CONFERÈNCIES

· Cap a una cultura de pau. Arguments per a un itinerari.
Alfons Banda.

· Desarmament i desenvolupament.
Arcadi Oliveres.

· Viure en pau. Iniciació a la conflictologia.
Eduard Vinyamata.

CICLE DE CINEMA
– En tierra de nadie / Danis Tanovic / 2001
– Haz lo correcto / Spike Lee / 1989
– Senderos de gloria / Stanley Kubrick / 1957
– El lápiz del carpintero / Antón Reixa / 2002
– Titanic Town / Roger Michell / 1998
A LA PRIMAVERA

REPRESENTACIÓ TEATRAL de l’Increat Teatre

PICNIC, de Fernando Arrabal
i DELIRI A DUO, d’Eugène Ionesco, amb traducció de Bernat Joan

CONCURS ESCOLAR sobre pau i resolució de conflictes