Convocatòria: 2023
Import total: 91.500 €
Aportació del Fons: 70.000 €
Assignació: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Consell Insular d'Eivissa, Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears | Otros proyectos - | Otros proyectos

Suport al Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí (PISIS) 2023

Als campaments de persones refugiades sahrauís de Tindouf hi ha diferents factors que fan que la malnutrició crònica i aguda, l’anèmia i l’alta morbilitat perinatal, encara siguin una amenaça per als infants i les dones embarassades: l’existència d’aigües de mala qualitat per la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables, una insuficient atenció sanitària, una senalla bàsica d’aliments poc diversificada i insuficient, etc.

Entre els esforços per millorar la salut infantil destaca la formulació del Programa Nacional d’atenció Infantil Integral, PISIS que fou l’evolució natural del Programa del Nin Sa o PNSS, introduït per l’AAPSIB l’any 2001 i que es desenvolupa amb el Ministeri de salut de la RASD.. En ell s’integren els protocols i programes del seguiment de l’infant sa, prevenció i tractament de la malnutrició infantil i lluita contra l’anèmia, així com el programa de vacunació infantil. Aquestes activitats reben també el suport d’altres entitats, com Metges del Mon, UNICEF, etc.

El projecte que es presenta dona continuïtat al finançat l’any 2022 i possibilita que el PISIS compti amb els elements imprescindibles pel seu funcionament i millorin les condicions de treball de la plantilla sanitària, evitant així la seva migració a altres zones. Els titulars de drets són tots els infants menors de cinc anys, prop de 15.000 infants, integrats a una població total estimada en 173.600 refugiats.

En concret, aquest projecte pretén cobrir les partides següents:

  • Incentius salarials per a 130 treballadores sanitàries i per l’equip que realitzarà els tallers de nutrició. El personal que treballa amb el PISIS és de 300 persones, una part important de les 1.300 persones que treballen al Ministeri de Salut. Amb aquests incentius es vol millorar les condicions laborals del personal sanitari i evitar la seva migració.
  • Compra d’un vehicle 4×4 (75% del cost total), destinat al programa de vacunació infantil.
  • Material necessari per la realització dels tallers de nutrició infantil.
  • Despeses de combustible i manteniment dels vehicles utilitzats en el projecte.