Convocatòria: 2018
Import total: 79.620 €
Aportació del Fons: 62.166 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals

La comunitat de El Amatal s’enfronta a un greu dèficit en la cobertura d’aigua potable i sanejament. A l’època seca la població s’abasteix recorrent grans distàncies, comprant-la a preus elevats a camions cisterna o agafant-la de pous, la profunditat dels quals no supera els 10 metres, disminuint molt la qualitat per al consum. Aquesta situació afecta directament a les dones i les boixes, que són les encarregades d’anar a buscar l’aigua i de tenir cura dels infants i de les persones majors, moltes d’elles afectades per malalties gatrointestinals. El temps que inverteixen en aquestes tasques elimina la seva participació en activitats comunitàries, socials i econòmiques.

El projecte contribuirà a millorar l’accés a aigua segura per al consum humà a través de la construcció i posada en funcionament d’un sistema d’abastiment d’aigua potable que serà administrat pel Comité Comunitario de Agua. Es promourà que aquest comitè estigui integrat almenys en un 50% per dones i se’l capacitarà en administració, manteniment, associativitat i sostenibilitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals de la comunitat de El Amatal.

ACTIVITATS

 • Procés de formació i sensibilització en gestió sostenible d’aigua (organització i gestió comunitària, problemàtica de l’aigua, sostenibilitat dels sistemes).
 • Formació en feminisme i masculinitat.
 • Participació en mobilització per a la defensa del dret humà a l’aigua.
 • Creació i legalització de la junta administradora d’aigua potable.
 • Formació i elaboració d’enies tècniques d’administració i funcionament.
 • Elaboració del regalment intern del sistema.
 • Organització de la logística i grups de treball per a la construcción del sistema.
 • Construcció del pou perforat de 40 metres.
 • Construcció de la caseta de bombeig, la xarxa de distribució i els sistemes domiciliars.
 • Proves i posada en marxa del sistema.
 • Equipament de la junta d’aigua.