Convocatòria: 2018
Import total: 79.620 €
Aportació del Fons: 62.166 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals

La comunitat de El Amatal s’enfronta a un greu dèficit en la cobertura d’aigua potable i sanejament. A l’època seca la població s’abasteix recorrent grans distàncies, comprant-la a preus elevats a camions cisterna o agafant-la de pous, la profunditat dels quals no supera els 10 metres, disminuint molt la qualitat per al consum. Aquesta situació afecta directament a les dones i les boixes, que són les encarregades d’anar a buscar l’aigua i de tenir cura dels infants i de les persones majors, moltes d’elles afectades per malalties gatrointestinals. El temps que inverteixen en aquestes tasques elimina la seva participació en activitats comunitàries, socials i econòmiques.

El projecte contribuirà a millorar l’accés a aigua segura per al consum humà a través de la construcció i posada en funcionament d’un sistema d’abastiment d’aigua potable que serà administrat pel Comité Comunitario de Agua. Es promourà que aquest comitè estigui integrat almenys en un 50% per dones i se’l capacitarà en administració, manteniment, associativitat i sostenibilitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals de la comunitat de El Amatal.

ACTIVITATS

 • Procés de formació i sensibilització en gestió sostenible d’aigua (organització i gestió comunitària, problemàtica de l’aigua, sostenibilitat dels sistemes).
 • Formació en feminisme i masculinitat.
 • Participació en mobilització per a la defensa del dret humà a l’aigua.
 • Creació i legalització de la junta administradora d’aigua potable.
 • Formació i elaboració d’enies tècniques d’administració i funcionament.
 • Elaboració del regalment intern del sistema.
 • Organització de la logística i grups de treball per a la construcción del sistema.
 • Construcció del pou perforat de 40 metres.
 • Construcció de la caseta de bombeig, la xarxa de distribució i els sistemes domiciliars.
 • Proves i posada en marxa del sistema.
 • Equipament de la junta d’aigua.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.