Contribució a la sobirania alimentària de les dones rurals i les seves famílies al municipi de Larreynaga (León)

Convocatòria: 2013
Import total: 77.505 €
Aportació del Fons: 49.930 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

L’any 1994 la contrapart va promoure un programa de producció agropequària mitjançant un projecte pilot dirigit a dones pageses desocupades de comunitats amb un alt índex de desnutrició. El programa es va iniciar amb la introducció d’hortalisses, arbres fruiters i criança de cabres amb l’objectiu de millorar la qualitat i quantitat de l’alimentació familiar i contribuir a generar capacitat econòmica.
El projecte pretén ampliar el model productiu de les dones des dels diferents nivells en què es troben:

– un grup de dones instal•larien arbres per alimentació animal, lleguminoses i arbres fruiters. La finalitat és generar aliments per la ramaderia menor (cabres i ovelles) i la seguretat alimentària i la millora de la dieta de les dones i les seves famílies.
– Un altre grup farà un ordenament de la finca i una transferència tecnològica per elaborar fenc i ensitjar, per a millorar l’alimentació de la ramaderia menor durant l’estiu i reduir la seva mortalitat.
– Finalment, es pretén que un grup de joves que tenen cabres i ovelles i estan començant a adquirir terres, puguin diversificar la producció mitjançant l’agricultura orgànica.