Eivissa, 22 d’octubre de 2018. Personal tècnic de 8 Fons de Cooperació, dels 9 que formen part de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, participen en una formació sobre gestió econòmica i financera de la cooperació descentralitzada a l’Hotel Ibiza Playa.

El Fons Pitiús de Cooperació, que ocupa la tresoreria de la Confederació, és l’amfitrió d’aquesta jornada que té per objectiu compartir aprenentatges i millorar la gestió interna de cadascun dels Fons, enfortint el rigor tècnic, la transparència en la gestió i la participació dels socis

La formació inclou una ponència de Rafael García Maties, President de Municipalistas por la Solidaridad y el Fortalecimiento Institucional (MUSOL), sobre la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Autonomia Local en matèria de cooperació per al desenvolupament.