La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, que agrupa 9 Fons de l’Estat espanyol, estrena una nova pàgina web. En aquesta es pot trobar informació de tots els Fons que en formen part, entre els que es troba el Fons Pitiús, així com de les activitats que es realitzen.

Podeu visitar la web en el següent enllaç: www.confederaciondefondos.org