Edició memòria 2021

Eivissa, 7 d’octubre de 2022.

Ja es pot consultar a la nostra web la versió reduïda de la memòria de l’any 2021, amb un resum de les activitats realitzades durant tot l’any.

Si voleu tenir tota la informació completa, a l’espai de transparència es poden consultar les memòries completes de 2021 (tant la tècnica com l’econòmica), així com l’informe d’auditoria corresponent a aquest any.