Entre el 2 de setembre i el 15 d’octubre, el Fons Pitiús de Cooperació obrirà la seua convocatòria anual per a la presentació de projectes de cooperació.

El pressupost destinat a la convocatòria d’enguany serà de 455.900€ per a ONG amb seu a Eivissa i/o Formentera i de 196.163€ per a cooperació directa.

Les bases que regeixen aquesta convocatòria poden consultar-se a aquesta mateixa web a l’apartat de convocatòries.