2013. Viure amb menys per viure millor.

Vivim un moment convuls en què la humanitat en conjunt, però també cadascun/a de nosaltres individualment, hem de fer front a reptes que no semblen tenir fàcil solució. A la crisi financera mundial, que ha demostrat ser només una part del problema, s’hi afegeix una greu crisi social, que provoca un increment continu de les desigualtats, i una crisi ecològica sense precedents generada per la degradació dels ecosistemes, per la sobreexplotació dels recursos i per una producció de residus desmesurada.
La desesperança que genera aquesta situació es veu agreujada per un discurs oficial que promou com a única solució el retorn al creixement econòmic i a l’augment del consum. Realment, és possible créixer indefinidament en un planeta finit? És possible seguir per aquesta via quan ja s’han superat les capacitats de regeneració del planeta i s’estan malmetent les possibilitats de les generacions futures? Si un 20% de la població està consumint més del 80% dels recursos, com podrà la resta de la població del món cobrir les seues necessitats bàsiques? Podran seguir els països del Sud el mateix model econòmic basat en el creixement?
Les respostes a totes aquestes preguntes mereixen una reflexió profunda i, per això, des del Fons Pitiús de Cooperació, volem dedicar la campanya de sensibilització 2013-2014 a mostrar alternatives que promouen un canvi, no només en el model econòmic, sinó també en la nostra manera de vida. Són alternatives que defensen la senzillesa, no imposada sinó escollida, i la transformació dels valors fonamentats en el materialisme en d’altres basats en la solidaritat i la reflexió sobre les nostres autèntiques necessitats.

Objectius

– Mostrar les conseqüències socials, econòmiques i ambientals del model econòmic basat en el creixement constant
– Donar a conèixer els principis del decreixement i del consum responsable
– Mostrar el decreixement com una alternativa per fomentar la justícia, la igualtat i el respecte al medi ambient
– A partir del decreixement, promoure entre la població pitiüsa una forma de vida i de consum que permeti garantir els drets de totes les persones i no malmetre les possibilitats de les generacions futures

Activitats

Per transmetre aquestes alternatives, les xarxes socials tendran un protagonisme fonamental: es penjaran articles al bloc del Fons Pitiús Petjades per tractar diferents aspectes de la campanya; es compartiran enllaços de documentals, entrevistes, articles, a través de Facebook (facebook.com/fonspitius) i Twitter (twitter.com/fonspitius); i, també mitjançant aquestes eines, es penjaran fragments de llibres que tractin la temàtica del decreixement i el consum responsable, convidant als seguidors/es a debatre sobre el seu contingut.
A més, es faran activitats a les escoles centrades en l’educació per al consum responsable. Es treballarà molt especialment a les escoles que integren la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, on es farà al llarg del curs un taller titulat Si volem un món més just, aprenguem a respectar-lo!