El Fons Pitiús de Cooperació és un organisme que treballa amb recursos públics. Aquest fet, reforça encara més la necessitat de mostrar una total transparència i control dels recursos que s’empren, així com de presentar les persones que formen part dels òrgans de decisió i execució.

A més, com a entitat d’utilitat pública, el Fons està obligat a realitzar anualment una auditoria externa dels seus comptes que, amb la memòria econòmica i d’activitats, es presenta al Registre d’associacions de les Illes Balears i al Ministeri de l’Interior. Igualment, el Fons està sotmès al control que vulguin fer les institucions públiques, des dels seus departaments d’intervenció, i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Més enllà d’aquesta obligació, el Fons té la ferma convicció de què ha de fer difusió de les seves línies de treball i de la bona gestió dels recursos utilitzats per portar-les a terme, d’una manera completa i clara. Aquest espai pretén donar resposta a aquesta convicció.

Assemblea General

Càrrec Institució/Entitat Nom
Presidència Ajuntament d’Eivissa Carmen Boned Verdera
Vicepresidència Primera Consell Insular de Formentera Rafael Ramírez Gutiérrez
Vicepresidència Segona Govern de les Illes Balears Laura Celià Gelabert
Secretaria Ajuntament de Santa Eulària des Riu Antonia Picó Pérez
Tresoreria Ajuntament de Sant Antoni de Portmany  Maria Ramón Boned
Vocalia Consell Insular d’Eivissa Santiago Marí Torres
Vocalia Ajuntament de Sant Joan de Labritja Catalina Serra Boned
Vocalia Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia  Maria Guadalupe Nauda

Equip Tècnic

Administració i gerència

Responsable: Fina Darder Juan

Contacte: fpitius@pangea.org

Gestió econòmica del Fons; supervisió i coordinació del personal de l’entitat. Relacions amb els socis (institucions públiques i entitats), així com amb entitats externes.

Projectes

Responsable: Fina Darder Juan

Contacte: fpitius@pangea.org

Valoració tècnica, seguiment de l’execució i avaluació dels projectes (de cooperació i emergència) presentats i aprovats anualment. Relació amb les contraparts. Valoració i proposta d’altres iniciatives de cooperació.

Educació

Responsable: Rita Riera Bonet
Tècnica auxiliar: Marta Cardona Torres

Contacte: educacio@fonspitius.org
admin@fonspitius.org

Coordinació de la xarxa de centres educatius solidaris. Planificació i desenvolupament de l’oferta d’activitats per les escoles. Posada en marxa de campanyes d’educació per a la ciutadania global. Biblioteca.

Memòria d’activitats i Informació Econòmica

Auditoria