Soci des del: 1999
Càrrec: Actualment, no en té cap
Persona Representant:
Direcció:
Telèfon: 971 71 45 53
Web: www.unicef.es