Soci des del: 2011
Càrrec: Actualment, no n'hi té cap
Persona Representant: Sor Antònia Tur
Direcció: c. Pere Francès, 12 / 07800 Eivissa
Telèfon: 971312774 / 639703696
Web: no en té