Soci des del: 1999
Càrrec: Vicepresidència segona
Número d'habitants: 144.396
Aportació Any : 150.000 €
Web: www.caib.es
Garantir l’abastiment d’aigua domiciliar a 70 famílies rurals 2019-04-02T07:12:01+00:00
Millorant l’accés a una energia asequible, segura i sostenible, a comunitats rurals 2019-04-02T07:10:42+00:00
Millora de les condicions de vida de dones i joves pel seu empoderament econòmic i social a l’illa d’Ometepe 2018-09-05T06:56:54+00:00
Millora en l’abastiment d’aigua potable a famílies que habiten a dos comunitats situades al corredor sec 2018-08-29T06:58:31+00:00
Compartint suport solidari a famílies en situació d’emergència a zones rurals de Pueblo Nuevo 2018-09-13T09:36:29+00:00
Aigua, sanejament i turisme rural comunitari (Rivas – Illa d’Ometepe) 2019-04-12T08:12:23+00:00
Infants que habiten al corredor sec del municipi de San Lucas, mantenen l’accés continuat a l’educació primària 2018-09-05T07:07:37+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats del municipi de Palacagüina (Madriz) 2018-09-13T09:20:22+00:00
Accés a l’aigua segura per al consum humà a comunitats rurals 2018-09-03T08:44:54+00:00
Aigua comunitària i protecció del patrimoni ambiental sota normes de solidaritat social, sostenibilitat econòmica i ambiental 2018-09-05T07:44:26+00:00