Soci des del: 2011
Càrrec: Actualment, no n'hi té cap
Persona Representant: Teresa Costa Castelló
Direcció: av. d'Isidor Macabich, 24, 1r, porta 32
Telèfon:
Web: no en té