Soci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Número d'habitants: 142.065
Aportació Any : 150.000 €
Web: www.conselldeivissa.es
Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey. 2018-09-06T10:37:32+00:00
Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima. 2018-02-06T12:42:04+00:00
Millora de la sobirania alimentària, governança territorial i la participació de les dones a 10 comunitats indígenes 2018-09-11T12:52:13+00:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua 2018-09-13T09:29:29+00:00
Enfortiment de l’organització comunitària per a la promoció del desenvolupament rural i l’agroecologia 2018-09-13T09:31:01+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat (2n any) 2018-09-13T09:16:01+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao – Luabo (Zambézia) 2017-06-22T10:51:35+00:00
Infants amb situacions socioeconòmiques difícils accedeixen a l’educació primària 2018-09-03T08:59:16+00:00
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara) 2018-09-05T06:49:53+00:00
Inversió en capital humà per a què els infants comptin amb una educació de qualitat i usar-la per combatre la pobresa 2018-09-05T07:32:40+00:00