Soci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Número d'habitants: 142.065
Aportació Any : 150.000 €
Web: www.conselldeivissa.es
Enfortiment de l’autonomia de les comunitats de Zona Reina en l’exercici dels drets al territori i a la sobirania energètica 2019-04-02T07:18:05+00:00
Millora de la salut materno-infantil a comunitats excloses dels procesos de desenvolupament local 2019-04-02T07:19:02+00:00
Capacitació per la gestió cooperativa de la salut materno infantil 2019-04-02T07:20:03+00:00
Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey. 2018-09-06T10:37:32+00:00
Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima. 2018-02-06T12:42:04+00:00
Millora de la sobirania alimentària, governança territorial i la participació de les dones a 10 comunitats indígenes 2019-04-12T08:18:22+00:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua 2018-09-13T09:29:29+00:00
Enfortiment de l’organització comunitària per a la promoció del desenvolupament rural i l’agroecologia 2018-09-13T09:31:01+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat (2n any) 2018-09-13T09:16:01+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao – Luabo (Zambézia) 2017-06-22T10:51:35+00:00