Consell Insular d’EivissaSoci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Número d'habitants: 154.210
Aportació Any : 150.000 €
Web: www.conselldeivissa.es
Ajuda alimentària d’emergència per a la població dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf2023-05-27T16:18:42+00:00
Promovent la participació cap a una educació equitativa i de qualitat a San Lucas i Palacagüina2023-05-27T16:18:46+00:00
Assegurar el subministrament d’aigua per a consum humà de 465 famílies del Cantón Cangrejera, afectat per la tormenta tropical Júlia2023-05-27T16:18:52+00:00
Enfortida l’articulació entre organitzacions locals i juntes d’aigua del nord de La Libertad en defensa de l’aqüífer de San Juan Opico i del dret humà a l’aigua2023-05-27T16:18:59+00:00
Suport al Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí2023-05-27T16:19:11+00:00
Apoderament socioeconòmic de 49 dones rurals i enfortiment de les organitzacions comunitàries de base feminitzades2023-05-27T16:19:11+00:00
Oxígen per l’Índia. Adquisició de recursos d’oxigenoteràpia per a l’atenció mèdica de pacients de Covid-19 a l’Hospital de Bathalapalli2023-05-27T16:19:55+00:00
Promoció de la igualtat de gènere i empoderament de dones de municipis rurals2023-06-06T12:28:03+00:00
Famílies d’Ancón i Puente Piedra s’organitzen i articules esforços per afirmar la vida i l’esperança davant la crisi sanitària2023-05-27T16:20:07+00:00
Suport de post-emergència a 4 comunitats del municipi de Santa Maria de Nebaj afectades per les tempestes Eta i Iota2023-05-27T16:20:23+00:00
Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament per a 33 dones i les seves famílies2023-05-27T16:20:35+00:00
Enfortiment agroecològic per la millora de sistemes productius camperols de 20 comunitats del territori Xinka2023-05-27T16:21:16+00:00
Mitigació de l’impacte del COVID-19 a les comunitats rurals del districte de Pueblo Nuevo2023-05-27T16:21:19+00:00
Millora de la resiliència sanitària enfront a la crisi sanitària COVID-192023-05-27T16:21:25+00:00
Enfortida la capacitat de resposta contra la pandèmia COVID-19 i garantida la seguretat alimentària de la població en situació de vulnerabilitat2023-05-27T16:21:27+00:00
Suport humanitari per a famílies exposades a la inseguretat alimentària per l’impacte del confinament enfront a la COVID-192023-05-27T16:21:30+00:00
Prevenció de l’embaràs en adolescents amb prespectiva de gènere i enfocament de drets humans2023-05-27T16:21:34+00:00
Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 28 dones i les seves famílies amb situació de vulnerabilitat2023-05-27T16:21:51+00:00
Enfortiment de les alternatives de producció agroecològica amb articulació territorial, enfocament de gènere, drets humans i protecció dels béns naturals2023-05-27T16:21:53+00:00
Enfortiment de l’autonomia de les comunitats de Zona Reina en l’exercici dels drets al territori i a la sobirania energètica2023-05-27T16:22:55+00:00
Famílies afectades per l’huracà Michael garanteixen el seu dret a l’alimentació a La Libertad i Panchimalco2023-05-27T16:22:59+00:00
Millora de la salut materno-infantil a comunitats excloses dels procesos de desenvolupament local2023-05-27T16:23:08+00:00
Capacitació per la gestió cooperativa de la salut materno infantil2023-05-27T16:23:10+00:00
Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey.2023-05-27T16:23:26+00:00
Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima.2023-05-27T16:23:29+00:00
Millora de la sobirania alimentària, governança territorial i la participació de les dones a 10 comunitats indígenes2023-05-27T16:24:22+00:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua2023-05-27T16:24:43+00:00
Enfortiment de l’organització comunitària per a la promoció del desenvolupament rural i l’agroecologia2023-05-27T16:24:58+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat (2n any)2023-05-27T16:25:12+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao – Luabo (Zambézia)2023-05-27T16:25:34+00:00
Infants amb situacions socioeconòmiques difícils accedeixen a l’educació primària2023-05-27T16:25:32+00:00
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara)2023-05-27T16:27:00+00:00
Inversió en capital humà per a què els infants comptin amb una educació de qualitat i usar-la per combatre la pobresa2023-05-27T16:27:15+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Mihecane-Ribaúè (Nampula)2023-05-27T16:27:22+00:00
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara)2023-05-27T16:27:30+00:00
Millora de les condicions de vida de la població de tres comunitats del municipi de Telpaneca (Madriz)2023-05-27T16:27:39+00:00
Contribució a la sobirania alimentària de les dones rurals i les seves famílies al municipi de Larreynaga (León)2023-05-27T16:27:41+00:00
Elaboració d’un diagnòstic de la regió de Santa Bárbara2023-05-27T16:27:49+00:00
Formació i suport a l’economia familiar de 120 dones maies a Sololá2023-05-27T16:27:56+00:00
Formació i suport a l’economia familiar de 120 dones maies a Sololá2023-05-27T16:28:33+00:00