Soci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Número d'habitants: 142.065
Aportació Any : 150.000 €
Web: www.conselldeivissa.es
Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey, departament d’Ancash 2018-04-16T10:53:14+00:00
Accés a l’aigua potable per al consum humà als cantons de Amaquilco y La Lima. 2018-02-06T12:42:04+00:00
Enfortiment d’actors locals per a la sobirania alimentària, governança territorial i la participació de les dones amb enfocament de gènere a 10 comunitats indígenes del departament de Jalapa 2018-02-06T12:43:43+00:00
Enfortiment a la integritat de les dones defensores del dret humà a l’aigua afiliades a ASAPS a la Cordillera de El Bálsamo 2017-06-22T12:55:32+00:00
Enfortiment de l’organització comunitària per a la promoció del desenvolupament rural i l’agroecologia a Jalapa 2017-08-02T11:03:43+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any (Lima, Cajamarca/Cutervo i San Martín/Lamas) 2017-06-22T12:35:34+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao – Luabo (Zambézia) 2017-06-22T10:51:35+00:00
Infants amb situacions socioeconòmiques difícils accedeixen a l’educació primària (Madriz – San Lucas) 2017-06-22T09:13:42+00:00
Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara) 2018-04-16T10:54:59+00:00
Inversió en capital humà per a què els infants comptin amb una educació de qualitat i usar-la com instrument per a canviar la seva vida i combatre la pobresa (Madriz – San Lucas). 2017-06-22T11:23:42+00:00