Participació política de les dones maies per a la igualtat de génere (Sololá) 2017-06-22T11:19:17+00:00
Diagnòstic de la situació de les dones maies de sis comunitats de Sololá 2017-03-22T13:12:32+00:00
Formació i suport a l’economia familiar de 120 dones maies a Sololá 2017-03-22T10:23:54+00:00
Formació i suport a l’economia familiar de 120 dones maies a Sololá 2017-03-23T08:27:01+00:00