Soci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Número d'habitants: 49.549
Aportació Any : 232.000 €
Web: www.eivissa.es
Reactivació de sistemes productius de famílies de l’illa d’Ometepe impactats pels fenòmens climàtics 2018-02-06T13:32:47+00:00
Accés a un habitatge digne amb sanejament adequat per a 41 dones i 2 homes a la comunitat de Nagireddypalli (Anantapur) 2018-02-06T12:37:58+00:00
Suport a l’alfabetització i educació d’adults al districte de Milange (Zambezia) 2018-02-06T12:37:01+00:00
Famílies amb opurtunitats responen a les necessitats socials i econòmiques dels seus membres (municipis de Puente Piedra i Ancón) 2018-02-06T12:38:55+00:00
Empoderament de dones i joves amb enfocament de gènere al municipi de Patzún 2018-02-06T12:36:12+00:00
Sobirania alimentària i salut materna i infantil recuperant coneixements i pràctiques del poble indígena maia achi a Rabinal 2017-03-24T11:51:14+00:00
Enfortiment de l’organització comunitària per a la promoció del desenvolupament rural i l’agroecologia a Jalapa 2017-08-02T11:03:43+00:00
Suport a la millora de la seguretat alimentària i autogestió comunitària de les famílies rurals a Loreto 2017-03-24T10:08:37+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2017-08-02T10:59:22+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any (Sololá, Chimaltenango, Quiché, Alta Verapaz, Quetzaltenango i Guatemala) 2017-06-22T12:37:51+00:00