Soci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Número d'habitants: 49.549
Aportació Any : 290.860 €
Web: www.eivissa.es
Reactivació de sistemes productius de famílies de l’illa d’Ometepe impactats pels fenòmens climàtics 2018-09-05T06:59:06+00:00
Accés a un habitatge digne amb sanejament adequat per a 41 dones i 2 homes 2018-08-29T07:02:11+00:00
Suport a l’alfabetització i educació d’adults al districte de Milange (Zambezia) 2018-02-06T12:37:01+00:00
Famílies amb opurtunitats responen a les necessitats socials i econòmiques dels seus membres 2018-09-06T10:39:09+00:00
Empoderament de dones i joves amb enfocament de gènere al municipi de Patzún 2018-09-05T06:26:24+00:00
Sobirania alimentària i salut materna i infantil recuperant coneixements i pràctiques del poble indígena maia achi 2018-09-13T09:17:30+00:00
Enfortiment de l’organització comunitària per a la promoció del desenvolupament rural i l’agroecologia 2018-09-13T09:31:01+00:00
Suport a la millora de la seguretat alimentària i autogestió comunitària de les famílies rurals a Loreto 2018-09-13T09:26:12+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2018-09-13T09:23:14+00:00
Formació continuada per a docents, com eina de desenvolupament i solidaritat. 2n any 2018-09-13T09:27:54+00:00