Soci des del: 1999
Càrrec: Vocalia
Número d'habitants: 49.549
Aportació Any : 315.000 €
Web: www.eivissa.es
Construcció del teixit social des del pensament ambiental: una experiència ciutadana territorial 2019-04-02T07:15:55+00:00
Millora en l’accés als recursos hídrics mitjançant la instal·lació de sistemes de reg per dispersió 2019-04-02T07:14:53+00:00
Enfortiment de l’autonomia de les comunitats de Zona Reina en l’exercici dels drets al territori i a la sobirania energètica 2019-04-02T07:18:05+00:00
Contribuir a la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible a Palacagüina 2019-04-02T07:16:55+00:00
Dones maies ixiles cap a la defensa dels seus drets individuals i col·lectius 2019-04-02T07:12:56+00:00
Alternatives de producció agroecològica i dinàmiques econòmiques amb participació d’autoritats ancestrals, dones i joves 2019-04-02T07:13:51+00:00
Reactivació de sistemes productius de famílies de l’illa d’Ometepe impactats pels fenòmens climàtics 2018-09-05T06:59:06+00:00
Accés a un habitatge digne amb sanejament adequat per a 41 dones i 2 homes 2018-08-29T07:02:11+00:00
Suport a l’alfabetització i educació d’adults al districte de Milange (Zambezia) 2018-02-06T12:37:01+00:00
Famílies amb opurtunitats responen a les necessitats socials i econòmiques dels seus membres 2018-09-06T10:39:09+00:00