Descripció

OBJECTIUS

– Millorar el coneixement mutu entre Fons i escola
– Posar les bases per poder anar construint una relació més estreta

METODOLOGIA

Aquesta proposta consisteix en la possibilitat de què personal tècnic del Fons realitzi petites xerrades de presentació del Fons Pitiús i de les activitats que realitza a l’escola.

DESTINATARIS

Claustre i/o mares i pares de l’alumnat.

DURADA

Adaptable, segons les necessitats de cada centre.