OBJECTIUS

– Millorar el coneixement mutu entre Fons i escola

METODOLOGIA

Aquesta proposta consisteix en la possibilitat que personal tècnic del Fons realitzi una xerrada de presentació del Fons Pitiús i de les activitats que realitza a l’escola, per al professorat, per a l’alumnat o per a les famílies.

DESTINATARIS

Claustre i/o mares i pares de l’alumnat.

DURADA

Adaptable, segons les necessitats de cada centre.