PRÉSTEC DE MATERIAL DIDÀCTIC DE LA BIBLIOTECA DEL FONS PITIÚS

Descripció

OBJECTIU

– Acompanyar el professorat en la realització d’activitats d’educació per al desenvolupament, a través del préstec del material didàctic de la nostra biblioteca.

METODOLOGIA

El professorat dels centres de la Xarxa pot demanar llibres i audiovisuals sobre aquelles temàtiques que desitgin treballar a classe i que tenguin relació amb l’educació per la pau, ambiental, per al consum responsable, per als drets humans, etc.
El Fons s’encarregarà de portar el material a l’escola i de recollir-lo.

DURADA

Es pot sol·licitar material al llarg de tot el curs.