LA PAU I LA NO-VIOLÈNCIA (taller primària)

Descripció

Important: Aquesta activitat únicament es pot sol·licitar com a complement d’un treball sobre aquesta mateixa temàtica que ja estigui realitzant el centre educatiu.

OBJECTIUS

– Treballar els conceptes de pau, guerra, conflicte i resolució no-violenta de conflictes
– Mostrar el conflicte com un element connatural a l’ésser humà i presentar el diàleg i la no-violència com les eines adequades per a resoldre’l

CONTINGUTS

CONCEPTES:
– Conflicte, violència, guerra, pau positiva i pau negativa
– Comprensió del concepte de no-violència com a lluita pacífica, però activa i compromesa

PROCEDIMENTS:
– Reflexió sobre la pau i la resolució de conflictes a través de dibuixos, imatges i dinàmiques
– Reflexió sobre diversos conflictes pròxims a l’alumnat i les diverses maneres de resoldre’ls.

ACTITUDS:
– Foment del respecte per les altres persones i pels punts de vista diferents al propi
– Foment de la solidaritat, de la capacitat de compartir, del diàleg
– Foment de la confiança en la no-violència com a mitjà més eficaç per a la resolució de conflictes.

METODOLOGIA

Es treballaran les definicions de conflicte, pau positiva i negativa, guerra i violència a través d’exemples i de dibuixos que els nens i nenes hauran d’analitzar. A continuació, es realitzarà una activitat en la qual l’alumnat experimentarà què se sent quan hi ha un conflicte i ha de posar en pràctica fórmules no-violentes que permetin solucionar-ho. L’activitat acaba amb la recerca de propostes d’acció per a construir la pau en la nostra vida diària (família, escola, amistats …).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web. La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.