Important: Aquesta activitat únicament es pot sol·licitar com a complement d’un treball sobre aquesta mateixa temàtica que ja estigui realitzant el centre educatiu.

OBJECTIUS

– Treballar els conceptes de pau, guerra, conflicte i resolució no-violenta de conflictes
– Mostrar el conflicte com un element connatural a l’ésser humà i presentar el diàleg i la no-violència com les eines adequades per a resoldre’l

CONTINGUTS

CONCEPTES:
– Conflicte, violència, guerra, pau positiva i pau negativa
– Comprensió del concepte de no-violència com a lluita pacífica, però activa i compromesa

PROCEDIMENTS:
– Reflexió sobre la pau i la resolució de conflictes a través de dibuixos, imatges i dinàmiques
– Reflexió sobre diversos conflictes pròxims a l’alumnat i les diverses maneres de resoldre’ls.

ACTITUDS:
– Foment del respecte per les altres persones i pels punts de vista diferents al propi
– Foment de la solidaritat, de la capacitat de compartir, del diàleg
– Foment de la confiança en la no-violència com a mitjà més eficaç per a la resolució de conflictes.

METODOLOGIA

Es treballaran les definicions de conflicte, pau positiva i negativa, guerra i violència a través d’exemples i de dibuixos que els nens i nenes hauran d’analitzar. A continuació, es realitzarà una activitat en la qual l’alumnat experimentarà què se sent quan hi ha un conflicte i ha de posar en pràctica fórmules no-violentes que permetin solucionar-ho. L’activitat acaba amb la recerca de propostes d’acció per a construir la pau en la nostra vida diària (família, escola, amistats …).