Taller: La dona al món

OBJECTIUS

  • Reconèixer els drets de la dona com a Drets Humans
  • Mostrar situacions en les quals els drets humans de les dones són vulnerats
  • Posar de manifest situacions discriminatòries que sofreixen les dones en el nostre entorn immediat
  • Identificar estereotips i rols de gènere i la seva relació amb la desigualtat
  • Fomentar canvis d’actitud en favor del respecte dels drets de les dones i de la igualtat

METODOLOGIA

Durant la primera sessió, a través del diàleg obert, l’anàlisi d’imatges i alguns relats s’identificaran els drets de les dones com a drets humans, alhora que es tractaran tres de les problemàtiques principals que afronten les dones en el món: càrrega de treball, dificultats d’accés a l’educació i falta de llibertat per a triar el seu camí en la vida. En la segona sessió, es reflexionarà sobre els estereotips i rols de gènere que ens són transmesos des de la infància i com aquests afecten les nostres vides.

PARTICIPANTS

El taller va dirigit a l’alumnat de 3r i 4t de primària. El nombre de participants serà un grup-classe.

*Activitat disponible només per a centres adherits a la Xarxa Educativa per a la Transformació Social.

DURADA

El taller consta de dues sessions d’1 h cadascuna.