Taller teatral: Interculturalitat. Transformar la mirada.

OBJECTIUS

  • Reflexionar sobre les causes dels moviments migratoris actuals i la realitat de les persones que migren.
  • Contribuir a la prevenció d’actituds xenòfobes o racistes, identificant estereotips i prejudicis, així com el seu vincle directe amb la discriminació per raons de procedència, ètnia o cultura.
  • Promoure el desenvolupament de relacions humanes basades en la igualtat, la valoració de la diversitat i la interculturalitat, entesa com la capacitat d’intercanvi cultural i de transformació personal.

METODOLOGIA

A través del joc parlarem sobre el fenomen de les migracions i la seva presència constant al llarg de la història, tot convidant l’alumnat a compartir les experiències de migració que coneguin de les seves pròpies famílies. A més, utilitzarem diferents dinàmiques per reflexionar sobre els conceptes de diversitat i interculturalitat, així com les diferents discriminacions i exclusions socials que sovint es donen en relació amb l’ètnia o la cultura. Partirem d’una perspectiva global, per tal d’arribar a les discriminacions i desigualtats que tenen lloc al nostre entorn proper i farem servir la teatralització per cercar alternatives que ajudin a erradicar-les.

PARTICIPANTS

El taller va dirigit a l’alumnat de 5è i 6è de primària. El nombre de participants serà un grup-classe.

DURADA

El taller té una durada de 2 hores.

CALENDARI

L’activitat està disponible d’octubre a maig.

Sol·licituds a educacio@fonspitius.org:

  • a partir de l’1 de setembre: centres adherits a la Xarxa Educativa per a la Transformació Social
  • a partir del 2 de novembre: resta de centres