Gimcana: Posa’t a les seves sabates

Adaptació de la gimcana “Ponte en sus zapatos”, creada pel Comitè espanyol d’ACNUR.

OBJECTIUS

  • Facilitar la comprensió, per part de l’alumnat, de la realitat de les persones refugiades i les dificultats que poden trobar.
  • Promoure el coneixement i el compromís de l’alumnat en el respecte als Drets Humans, amb el reconeixement del dret d’asil com a dret fonamental de qualsevol persona.
  • Fomentar la solidaritat i l’empatia envers les persones refugiades i la seva problemàtica.
  • Contribuir a l’erradicació d’actituds i creences xenòfobes o racistes.

METODOLOGIA

A través d’una forma vivencial i jugada, la gimcana pretén que l’alumnat pugui experimentar quines son les sensacions i els sentiments que poden tenir o han tingut les persones que estan en procés de ser reconegudes com a refugiades, així com els motius que provoquen la seva migració forçada. Per fer-ho, es dividirà el grup-classe en grups més reduits i s’aniran realitzant les 6 etapes que formen l’activitat. Cadascuna d’aquestes etapes presenta una situació que hauran de realizar i analitzar: construim la nostra casa, hem de fugir ràpidament, la vida per davant, la meva família necessita aigua, la meva família necessita menjar i, finalment, creuar la frontera.

L’activitat es realitzarà en tot moment amb l’acompanyament d’una persona del Fons i es requereix un espai exterior i ampli. Tot el material necessari es portarà des del Fons, a excepció de l’aigua, que s’haurà d’agafar de l’escola.

Una vegada s’acaba, tot l’alumnat rebrà una fitxa amb diferents preguntes per poder reflexionar, a l’aula, sobre el que han fet, vist i sentit durant la realització de la gimcana.

PARTICIPANTS

L’activitat està dirigida a l’alumnat de 5è i 6è de primària. El nombre de participants serà un grup-classe.

DURADA

L’activitat té una durada de 2h.

CALENDARI

L’activitat està disponible d’octubre a maig.

Sol·licituds a educacio@fonspitius.org:

  • a partir de l’1 de setembre: centres adherits a la Xarxa Educativa per a la Transformació Social
  • a partir del 2 de novembre: resta de centres