Descripció

A través de tres dones de diferents indrets, Vandana (Índia), Wangari (Tanzània) i Rigoberta (Guatemala), i de fotografies aquesta exposició permet reflexionar sobre la situació dels drets de les dones a diferents indrets del món.

És un recurs que pot resultar de gran utilitat com a complement del taller que es realitza a 4t de primària.

OBJECTIUS

– Conscienciar sobre la vulneració dels drets de les dones
– Fomentar la reflexió sobre la desigualtat de gènere

– Analitzar algunes de les injustícies a què han de fer front les dones arreu del món, especialment pel que fa a la càrrega de treball, a les dificultats d’accés a l’educació i a la falta de llibertat per prendre les seues pròpies decisions.
– Estimular la confiança en la possibilitat de canvi i de millora en el futur a través de la nostra implicació.

FORMAT

Integren l’exposició:

– Les figures de tres dones que tenen una alçada aproximada d’1,50m i que presenten amb un text les tres àrees temàtiques de l’exposició.

– 16 fotografies (de 30x40cm) de diversos indrets del món que exemplifiquen allò que diuen les tres dones protagonistes.

– 5 peces d’artesania tèxtil amb representacions de dones realitzant activitats quotidianes.

MUNTATGE

El Fons s’encarrega del muntatge i desmuntatge de l’exposició en el centre.