EL CONFLICTE I LA PAU

Descripció

OBJECTIUS

Entendre la pau en un sentit ampli, a partir de la transformació de les relacions entre les persones i l’afrontament dels conflictes de forma positiva.

CONTINGUTS
• Conceptuals:
– Definició de conflicte i de pau.
– Distinció entre violència directa, estructural i cultural.

• Procedimentals:
– Dinàmiques que exigeixen un posicionament en l’alumnat respecte del conflicte i la violència.
– Fotografies, imatges i escenes per identificar els diferents tipus de violència.
– Exposició d’experiències relacionades amb els conflictes quotidians.

• Actitudinals:
– Capacitat per a l’autocrítica.
– Foment de l’autoestima.
– Tolerància i respecte cap els altres.

METODOLOGIA
El taller s’inicia amb dos dinàmiques en què, a partir de l’acord o desacord amb l’oració que es projecta (“el conflicte és negatiu i, per tant, s’ha d’evitar i la violència serveix per resoldre alguns conflictes”), l’alumnat s’ha de col•locar a un lloc o un altre de l’aula. A partir d’aquí, cada grup argumenta el seu acord o desacord establint-se un col•loqui entre ambdós que serveix per definir el conflicte i donar unes pinzellades sobre la violència i les seves lleis.
La segona part del taller se centra en analitzar els tres tipus de violència a partir de les imatges que es van projectant, demanant l’opinió sobre cadascuna d’elles.
Finalment i, com a conclusió, se situa la pau com únic camí per a resoldre conflictes.

DESTINAT A

Alumnat de primer cicle de secundària.

DURADA

 Una sessió d’1 hora.