Important:

– Es pot sol·licitar a partir del 2n trimestre del curs.

– Aquesta activitat només es pot sol·licitar com a complement d’un treball de més abast que es vulgui fer al centre sobre aquesta temàtica.

– El taller té caràcter introductori, perquè després es continuï treballant a l’aula.

OBJECTIU

Entendre la pau en un sentit ampli a partir de la transformació de les relacions entre les persones i l’afrontament dels conflictes de forma positiva.

CONTINGUTS

Conceptuals:

  • Definició de conflicte i de pau.
  • Distinció entre violència directa, estructural i cultural.

Procedimentals:

  • Dinàmiques que exigeixen un posicionament en l’alumnat respecte del conflicte i la violència.
  • Fotografies, imatges i escenes per identificar els diferents tipus de violència.
  • Exposició d’experiències relacionades amb els conflictes quotidians.

Actitudinals:

  • Capacitat per a l’autocrítica.
  • Foment de l’autoestima.
  • Tolerància i respecte cap els altres.

METODOLOGIA

El taller s’inicia amb dos dinàmiques en què, a partir de l’acord o desacord amb l’oració que es projecta (el conflicte és negatiu i, per tant, s’ha d’evitar i la violència serveix per resoldre alguns conflictes), l’alumnat s’ha de col·locar a un lloc o un altre de l’aula. A partir d’aquí, cada grup argumenta el seu acord o desacord establint-se un col·loqui entre ambdós que serveix per definir el conflicte i donar unes pinzellades sobre la violència i les seves lleis.

La segona part del taller se centra en analitzar els  tres tipus de violència a partir de les imatges que es van projectant, demanat l’opinió sobre cadascuna d’elles.

Finalment i, com a conclusió, se situa la pau com únic camí per a resoldre conflictes.