Important: Aquesta activitat únicament es pot sol·licitar com a complement d’un treball sobre aquesta mateixa temàtica que ja estigui realitzant el centre educatiu.

OBJECTIUS:

  • Donar a conèixer la Declaració Universal dels Drets dels Infants (DUDI)
  • Sensibilitzar l’alumnat sobre la importància i la necessitat de la Declaració
  • Posar de manifest que actualment encara es produeixen violacions constants dels drets humans arreu del món
  • Implicar l’alumnat en la defensa activa dels seus drets i dels de les altres persones

CONTINGUTS:

Conceptuals:

  • Origen, finalitat i importància de la DUDI
  • Caràcter de necessitat i universalitat dels Drets

Procedimentals:

  • Reflexió sobre els Drets de l’Infant a través de les imatges presentades
  • Aproximació, debat i reflexió sobre les situacions en què no es respecten els drets humans

 Actitudinals:

  • Foment del respecte pels drets humans i del compromís personal en la seva defensa
  • Foment de la solidaritat

METODOLOGIA

Amb la participació activa de l’alumnat, a partir de dibuixos i d’una pluja d’idees, s’aniran deduint els drets continguts en la DUDI. A continuació, se’n llegirà el contingut i es buscaran camins per aconseguir que es respectin arreu.