Taller: Comprendre les migracions

OBJECTIUS

  • Facilitar la comprensió dels moviments migratoris actuals des d’una perspectiva global i històrica
  • Promoure el coneixement i el compromís de l’alumnat en el respecte als Drets Humans
  • Identificar la relació entre estereotips, prejudicis i discriminació
  • Contribuir a l’erradicació d’actituds i creences xenòfobes o racistes
  • Fomentar la solidaritat, l’empatia, la valoració de la diversitat i la interculturalitat, entesa com la capacitat d’intercanvi cultural i de transformació personal

METODOLOGIA

A través d’una dinàmica vivencial s’introdueix a l’alumnat al fenomen de les migracions, reflexionant sobre la seva presència constant al llarg de la història de la Humanitat i convidant després a compartir les experiències de migració que coneguin de les seves pròpies famílies.  A continuació, s’utilitzarà l’anàlisi d’imatges, la lletra d’una cançó i relats de testimoniatges personals per a aprendre a discernir entre les migracions voluntàries i les forçades, per conèixer les seves causes més freqüents i identificar les dificultats que les persones migrants poden trobar-se en el lloc d’arribada (falta d’empatia, estereotips, prejudicis, discriminació …)

Finalment, es buscaran amb l’alumnat alternatives, d’un costat, per a reduir les problemàtiques que obliguen a moltes persones a la migració forçada, i d’un altre, per a acollir millor a les persones nouvingudes.

PARTICIPANTS

El taller va dirigit a l’alumnat de 3r i 4t de primària. El nombre de participants serà un grup-classe.

DURADA

El taller consta de dues sessions d’1 h cadascuna.

CALENDARI

L’activitat està disponible d’octubre a maig.

Sol·licituds a educacio@fonspitius.org:

  • a partir de l’1 de setembre: centres adherits a la Xarxa Educativa per a la Transformació Social
  • a partir del 2 de novembre: resta de centres