COMPRENDRE LES MIGRACIONS

Descripció

OBJECTIUS

– Facilitar la comprensió dels moviments migratoris actuals: causes, conseqüències, etc…
– Afavorir el compromís de l’alumnat amb l’acompliment de la Declaració Universal de Drets Humans
– Contribuir a l’erradicació d’actituds de xenofòbia i racisme
– Estimular el diàleg, la solidaritat i la tolerància

CONTINGUTS

CONCEPTES:
– Causes i conseqüències de les migracions
– Les migracions com un fenomen que ha tengut lloc en tots els pobles i èpoques històriques
– Estereotips, prejudicis, discriminació

PROCEDIMENTS:
– Obtenció de conclusions a través de la realització de dinàmiques
– Reflexió sobre les migracions a través d’imatges
– Anàlisi del tractament de la diferència a partir d’una cançó

ACTITUDS:
– Foment del respecte i la tolerància de la diferència i de totes les formes culturals, a partir de la base dels Drets Humans
– Foment de la solidaritat, de l’empatia, de la capacitat de compartir i del diàleg
– Foment de la interculturalitat, entesa com la capacitat d’intercanvi cultural i de transformació personal

METODOLOGIA

La primera sessió comença amb una dinàmica d’introducció per aproximar l’alumnat al fenomen de les migracions a través de la vivència personal. A continuació, es reflexiona sobre la presència constant d’aquest fenomen al llarg de la història de la Humanitat i s’assenyalen en un mapa les migracions que l’alumnat recorda que s’han produït en les seves famílies. Tot seguit, es presenten imatges per diferenciar les migracions forçades de les voluntàries i per destriar les causes més freqüents de les migracions forçades. També s’analitzen alguns testimonis de persones que han passat per l’experiència de la migració. Finalment, es busquen amb l’alumnat camins per reduir les problemàtiques que obliguen moltes persones a la migració forçada.
A la segona sessió, s’analitzen algunes de les dificultats que podem tenir davant l’arribada de persones nouvingudes (falta d’acceptació de les diferències, estereotips, prejudicis…) a partir de la cançó “El emigrante” i de l’activitat El paper . Per acabar, es busquen maneres per rebre i acollir millor les persones nouvingudes.
A la tercera sessió (a l’últim trimestre), l’alumnat haurà de fer una presentació de tota la feina que s’hagi fet al voltant d’aquesta temàtica durant el curs i una anàlisi dels canvis que s’hagin produït en la forma d’entendre les migracions. També permetrà aclarir els dubtes que hagin sorgit. Per facilitar aquesta feina de continuïtat, es lliurarà un llistat de recursos al tutor/a de cada grup quan es realitzin les primeres sessions.

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web. La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.