CAP A UN MÓN IGUALITARI

Descripció

OBJECTIUS

Identificar els estereotips de gènere i la forma com contribueixen a la desigualtat i a la discriminació

 CONTINGUTS
• Conceptuals:
– Diferència entre sexe i gènere.
– Estereotip, prejudici, discriminació.
• Procedimentals:
Debat al voltant d’imatges i textos, així com de dades sobre la situació de la dona al món.
• Actitudinals:
– Capacitat per a l’autocrítica.
– Foment de l’autoestima.
– Reivindicació dels propis drets.

METODOLOGIA

A partir de preguntes relacionades amb la igualtat entre homes i dones, es fa un petit exercici per clarificar les diferències entre sexe i gènere. Després, es fa una anàlisi d’imatges i textos en diferents àmbits (publicitat, llibres de text, vocabulari, frases fetes,…) i la forma com contribueixen a assignar qualitats i rols a homes i dones, així com a la desigualtat. Finalment, es prova aquesta desigualtat amb dades sobre la situació de la dona al món.

DESTINAT A

Alumnat de primer cicle de secundària.

DURADA

Una sessió d’1 hora.