Descripció

OBJECTIU

Fomentar en l’alumnat actituds de solidaritat, respecte i tolerància a través de la lectura.

CONTINGUTS

Recull de 43 llibres destinats a infants d’educació infantil i primària. La biblioteca viatgera es presenta amb un prestatge amb rodes, que està pensat per poder-lo moure per cadascuna de les aules del centre educatiu. Els contes que formen aquesta selecció permeten treballar l’educació ambiental, l’educació per la igualtat de gènere, l’educació en valors, la interculturalitat, l’educació per la pau i les migracions.

DESTINATARIS

Alumnat d’Educació Infantil i Primària.

DURADA

La biblioteca viatjarà per totes les escoles de la Xarxa i la durada de la seva estada a cada centre dependrà del número total d’escoles i dels alumnes que tengui cada una d’elles.