Descripció

OBJECTIU

Fomentar en l’alumnat actituds de solidaritat, respecte i tolerància a través de la lectura.

CONTINGUTS

Recull de 40 llibres destinats a infants d’educació infantil i primària. La biblioteca viatgera es presenta amb un prestatge amb rodes, que està pensat per poder-lo moure per cadascuna de les aules del centre educatiu. Els contes que formen aquesta selecció permeten treballar la interculturalitat, l’educació per la pau i la resolució de conflictes, l’educació en valors, l’educació ambiental, l’educació per la igualtat de gènere, el consum responsable i els moviments migratoris.

DESTINATARIS

Alumnat d’Educació Infantil i Primària.

DURADA

La biblioteca viatjarà per totes les escoles de la Xarxa i la durada de la seva estada a cada centre dependrà del número total d’escoles i dels alumnes que tengui cada una d’elles.