Aprenentatge Servei i Cultura de Pau. Transformació social des dels centres educatius.

Destinatàries

Personal docent d’educació infantil, primària i secundària. 40 places.

Requisit

Pertànyer al cos de mestres i professorat d’educació infantil, primària i secundària de centres educatius d’Eivissa i Formentera.

Objectius 

 • Donar a conèixer els conceptes Cultura de Pau i Aprenentatge Servei (ApS) i les seves possibles aplicacions pedagògiques.
 • Oferir eines a les persones participants per a l’elaboració d’un projecte d’ApS vinculat a la Cultura de Pau en centres educatius.
 • Proporcionar els coneixements necessaris perquè les persones participants puguin situar projectes d’ApS a la realitat social del centre educatiu i la seva comunitat propera.
 • Donar a conèixer les principals fases per a l’elaboració d’un projecte d’ApS i detectar les figures clau en cadascuna d’aquestes fases.
 • Analitzar bones pràctiques de projectes d’ApS vinculades a la Cultura de Pau, realitzades per centres educatius a Eivissa i Formentera.

Continguts 

 • Conceptes clau: Cultura de pau, pau positiva, pau negativa, aprenentatge servei i disseny comunitari. Vinculació a la nova àrea de Cooperació i Serveis a la Comunitat del currículum educatiu, així com a l’Agenda 2030 i als Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 • La diagnosi com a fase prèvia en la realització d’un projecte d’ApS situat i significatiu: detecció de necessitats no cobertes en la comunitat, detecció de recursos i detecció d’agents clau.
 • Fases en la creació d’una línia de treball basada en el disseny comunitari i la participació: principis, objectius, etapes, definició de metodologies, funcions de les parts implicades, sistemes de comunicació i visibilització, sistemes de monitoratge i avaluació.
 • Claus per a definir i donar rellevància als aspectes pedagògics del projecte: matèria de referència, valor acadèmic, objectius educatius i avaluació dels aprenentatges.
 • Estratègies per a la creació de projectes d’ApS sostenibles tècnicament i comunitàriament. Experiències d’ApS vinculades a la cultura de pau a centres educatius de les Illes Pitiüses.

Metodologia 

Els continguts no es treballaran de forma lineal, sinó mitjançant metodologies participatives, que combinen el desenvolupament dels conceptes teòrics amb la realització de les activitats pràctiques i vivencials. Les dinàmiques compaginaran eines dialògiques o analítiques amb el plantejament de casos sobre els quals treballar. Per això s’utilitzaran diversos recursos com: eines de mapificació, de diagnòstic, emuladors i eines de gamificació. Tot això, amb la intenció de situar la teoria en la pràctica i fer que cada persona participant la pugui fer pròpia, adaptant-la a la realitat i a les necessitats comunitàries i educatives de l’entorn.

En tot moment, la metodologia emprada cercarà la posada en comú de visions, sabers i experiències de les persones participants, així com el foment de les seves capacitats creatives i de transformació social.

Inscripció

El termini d’inscripció és del 2 al 15 d’octubre de 2023 (ambdós inclosos).  Per realitzar la inscripció, és necessari omplir el següent formulari de Google: formulari inscripció.

A partir del 19 d’octubre rebreu un correu per comunicar-vos si teniu plaça.

Avaluació

 • Assistència mínima del 85%.
 • Realització de les activitats que s’estableixin durant el procés formatiu.
 • Valoració de la participació en el desenvolupament de l’activitat formativa.

Lloc 

Casal d’Entitats de Cas Serres (Edifici Polivalent de Cas Serres). Carrer d’Ernest Ehrenfeld, s/n, 1a planta (Eivissa).

Horari

Dilluns 23 i dimarts 24 d’octubre de 16:30 a 20.30 h.

Formadora

Catalina Nebot Ríos: Llicenciada en Sociologia i Màster en Mediació i Gestió de conflictes. Treballa realitzant serveis d’innovació social per a: administracions, entitats, centres educatius  i ONGD’s, combinant les ciències socials, la mediació i l’art. Les seves principals línies d’intervenció són:

 • Anàlisi i recerca: ha dut a terme diversos diagnòstics comunitaris, especialment centrats en la infància i l’adolescència, en la detecció de necessitats de caràcter comunitari i vinculats als drets humans.
 • Consultoria i disseny: treballa de forma permanent amb centres educatius i amb administracions locals i autonòmiques en el disseny de projectes vinculats a la Cultura de Pau i als drets humans.
 • Intervenció social: desenvolupa projectes socials, especialment comunitaris per promoure la convivència i la participació cívica.
 • Formació i capacitació: realitza formacions per a entitats públiques i privades, especialment en promoció de la convivència i en disseny comunitari.

Observacions

Aquest curs està homologat pel Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears.