2014. Ser dona avui.

Des del seus inicis, ara fa 15 anys, el Fons Pitiús de Cooperació ha dedicat una atenció especial a la lluita contra la discriminació de la dona i contra la violació dels seus drets fonamentals. Això s’ha fet per raons evidents de justícia, però també, com ho demostren nombrosos estudis, perquè l’avanç del desenvolupament humà en el món està íntimament lligat a la superació de la mil•lenària discriminació de la dona. Així, per exemple, s’ha comprovat que l’accés de la dona a l’educació té una incidència decisiva en la reducció de la desnutrició infantil.

Tot i els esforços que es dediquen a fer front a aquesta xacra des d’organitzacions no governamentals d’arreu del món, la realitat és que la desigualtat i la discriminació per motiu de gènere és present, encara avui, a tots els països i a tots els àmbits de la vida, des del familiar a l’econòmic, social, institucional, etc. Amb dades de Nacions Unides, es comprova que en el món les dones tenen més difícil l’accés a una feina i que, quan l’obtenen, pateixen discriminació salarial; que no tenen en moltes ocasions accés a educació bàsica o a serveis de salut; que dones i nenes pateixen la violència directa, l’estructural i la cultural arreu del món; que estan mal representades en els espais de decisió, etc.

Per tot això, des de setembre de 2014 a juny de 2015, el Fons Pitiús ha decidit situar la lluita en favor dels drets de la dona i de la igualtat de gènere com a temàtica central de la seua nova campanya de sensibilització. Ens unim així, a la crida que ONU Dones ha fet per mobilitzar la ciutadania mundial durant aquest any previ a la commemoració del 20è aniversari (Beijing + 20) de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, que va ser un punt d’inflexió en l’agenda mundial d’igualtat de gènere. En 2015, Nacions Unides avaluarà els progressos que s’han fet en els darrers 20 anys i les injustícies que encara són vigents. Des d’aquí, també volem aportar el nostre esforç a aquesta causa que ha de ser comuna a tota la humanitat.

Objectius

– Conscienciar sobre la vulneració que es produeix del drets humans de les dones arreu del món i en tots els àmbits: social, econòmic, familiar,…
– Mostrar el vincle que existeix entre el desenvolupament i la situació de la dona i que no és possible la millora d’un sense la de l’altra.
– Contribuir a treure a la llum els mecanismes que ajuden a perpetuar la discriminació de gènere
– Fomentar actituds que permetin superar la discriminació de la dona i el respecte dels seus drets

Activitats

EDUCACIÓ

  • Taller per a primària i infantil (a les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris) i per a secundària sobre la situació de la dona arreu del món.
  • Formació per al professorat sobre la temàtica de la campanya.
  • Exposició sobre la situació de la dona, a partir de les fotografies de projectes finançats pel Fons Pitiús, per a la Xarxa

 

XARXES SOCIALS (Bloc Petjades, Facebook, Twitter)

Publicació d’articles i notícies sobre diversos aspectes relacionats amb la discriminació de gènere arreu del món

BIBLIOTECA VIATGERA “Informa’t a Fons” 4a ed.
De juliol de 2014 a juny de 2015, la biblioteca viatgera dedicarà una atenció especial al tema de la campanya, en totes les seccions que inclou: llibres, publicacions periòdiques, audiovisuals i contes per a infants.

EXPOSICIÓ
MUJER: TODOS SOMOS UNA (a partir de gener)
36 fotografies de Francisco Magallón. Organitza ACNUR