2011. Mou-te amb la Mediterrània!

El Mediterrani és una cruïlla molt antiga. En el decurs dels segles, han estat molts els pobles i les civilitzacions que hi han deixat les seves emprentes, conformant així la seva identitat, que es posa de manifest en un seguit d’àmbits: una música i una poesia que han trobat la inspiració en els mateixos paisatges; una dieta gastronòmica molt equilibrada i basada en productes que són la base de les societats de la zona; una tradició d’intercanvis basada en el comerç i els mercats; un patrimoni arquitectònic comú; una confluència lingüística i cultural.

Però, malgrat aquests trets comuns, la Mediterrània també és una zona de fractura, de grans desigualtats econòmiques, demogràfiques, culturals i polítiques entre les dues riberes, que fa percebre dos móns ben diferenciats. La nostra percepció de la ribera sud està molt sovint distorsionada per elements com la religió, que fan que paregui un món immutable, incapaç de modernitzar-se i, per tant, aliè a les transformacions de la resta del món.

Però les revoltes a països com Tunísia o Egipte, ens mostren una societat civil diversa, combativa, amb preocupacions molt similars a les nostres, que exigeix canvis socials, polítics i econòmics que li permeti participar del que passa al seu voltant.

A través d’aquesta campanya, que es desenvoluparà entre octubre de 2011 i maig de 2012, el fons vol posar de manifest les confluències, els contrastos i els reptes d’aquesta mar que ens acull a tots, i convidar a reflexionar i debatre sobre les transformacions que s’hi estan donant amb l’objectiu d’obrir camins de diàleg entre les dues riberes.

Objectius

– Donar a conèixer la proximitat que hi ha entre els pobles mediterranis, alhora que les desigualtats i desequilibris existents entre les dues ribes.
– Investigar l’origen de les transformacions polítiques i socials que s’estan donant a la ribera sud.
– Afavorir el contacte i el diàleg entre la societat civil del voltant del Mediterrani.
– Potenciar la cooperació descentralitzada per afavorir projectes locals que facin avançar cap a una millor cultura democràtica.

Activitats

CONFERÈNCIES:
24 nov. 2011: L’esperança d’una revolució al Nord d’Àfrica – Salem Zenia.
26 maig 2012: Dona, Islam i Primavera Àrab – Nazanin Armanian i Martha Zein.

EXPOSICIONS:
– La Mediterrània, la nostra mar, la mar de tots (Sala de Cultura de Sa Nostra, febrer 2012).
– La Mediterrània, una mar d’intercanvis (d’octubre 2011 a juny 2012).

TALLER D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT: La Mediterrània en transformació (d’octubre 2011 a juny 2012).

CICLES DE CINEMA
– Formentera (Sala de Cultura, novembre 2011):
· Paradise Now
· En el camino
· Silencioses i en palaus

– Eivissa (Club Diario de Ibiza, febrer-març 2012):
· Grbavica. El secreto de Esma
· West Beirut
· Silencioses i en palaus: dones rurals a Tunísia
· Palestina: 5 fragments de realitat
· Los limoneros.