2002. La Mediterrània: una cruïlla de pobles

La Mediterrània representa, d’una manera molt real, la frontera Nord/Sud i Oest/Est, la qual cosa ens planteja un repte molt important, ja que es tracta de superar aquesta realitat per anar construint una veritable cultura de la solidaritat amb el nostres veïns mediterranis.
Aquesta mar tan estimada per cadascun de nosaltres, és, ben cert, un petit lloc en el planeta terra, dotat però d’una intensitat vivencial molt forta, i d’una profunditat històrica clau en l’esdevenir de la humanitat.
Dinamisme, conflictivitat i intercanvi han estat les constants de la zona, i són els fils amb els quals s’han anat teixint les xarxes del nostre futur. De nosaltres dependrà el color d’aquest futur.

Objectius

1. Informar la població pitiüsa sobre l’àrea mediterrània.
2. Fomentar lligams d’identitat i proximitat entre els pobles mediterranis, del Nord i del Sud
3. Impulsar iniciatives de cooperació al desenvolupament, així com accions de solidaritat per tal de superar les dificultats i els reptes de la zona.

Activitats

PENJADA de pancartes sobre la campanya als municipis socis del Fons.

CICLE DE CONFERÈNCIES
· La Mediterrània: una cruïlla de pobles i cultures.
J.M. Navarro
· Els recursos del Mediterrani: una comparació nord-sud.
Aina Llauger
· El conflicte palestino-israelià: origen i situació actual.
Luis Nieto i Juana Ruiz
· Els processos familiars d’aculturació en el context migratori.
Amina Bargach
· La dona musulmana a Europa. El cas d’Espanya.
Nadia Naïr

CICLE DE CINEMA
· Lamérica / Gianni Amelio / 1994
· Halfaouine / Ferid Boughedir / 1990
· Antes de la lluvia / Milcho Manchewski / 1994
· El té en el harén de Arquímedes / Mehdi Cherif / 1985

EXPOSICIÓ ITINERANT sobre la Mediterrània

EDICIÓ d’una Guia d’Experiències de la Campanya i de material didàctic per a l’Educació Primària i Secundària