– L’import total aprovat és de 642.174 €.

– 15 entitats han presentat projectes a la convocatòria d’enguany.

– Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Perú, Índia i Nepal són els països on es desenvoluparan els projectes aprovats.

– Els projectes aprovats permetran avançar en la línia que marquen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.

Eivissa, 5 de desembre de 2019.

La junta executiva del Fons ha aprovat 12 projectes de cooperació per al desenvolupament dins la convocatòria anual, que va estar oberta de l’1 de setembre al 15 d’octubre. L’import total aprovat és de 642.174€, que es corresponen amb 7 projectes presentats per entitats amb seu a Eivissa i/o Formentera, per un import de 417.174€, i 5 presentats directament per entitats de Nicaragua i El Salvador, per un import de 225.000€.

De les 15 entitats que han presentat projectes a la convocatòria, 9 podran portar-los a terme amb aquest finançament del Fons Pitiús als següents països: Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Perú, índia i Nepal.

Totes les iniciatives aprovades s’emmarquen dins les línies d’actuació que estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i estan dirigides a cobrir necessitats bàsiques com l’aigua i el sanejament, l’educació i l’habitatge. Alguns dels projectes busquen també el foment de sistemes de producció i comercialització sostenibles, de les energies renovables i de la participació ciutadana.

D’altra banda, totes les iniciatives tenen en comú que impulsen accions continuades que tenen perspectiva de futur i que fomenten la participació de les persones protagonistes. L’apropiació del projecte per part de les persones que en formen part és fonamental per donar sostenibilitat a les iniciatives i que continuïn més enllà del finançament del projecte.