Eivissa, 2 de juliol de 2021.

La junta executiva del Fons Pitiús de Cooperació ha resolt la convocatòria de projectes de 2021, aprovant un total de 10 projectes, dels 18 presentats a la convocatòria. L’import total dels projectes aprovats és de 648.144€, que constitueixen gairebé el 70% del pressupost del Fons. Els projectes es portaran a terme a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Perú, Moçambic i Nepal.

Totes les iniciatives compleixen amb una línia estratègica fonamental de la convocatòria per a assegurar l’autosuficiència, l’autonomia i l’autogestió de totes les comunitats on es desenvolupen. En aquest sentit, són projectes que van dirigits a impulsar accions continuades que tenguin perspectiva de futur a càrrec de responsables locals, que fomentin la participació directa de les persones protagonistes i aprofitin els recursos materials, humans i tècnics de les pròpies comunitats.

Així mateix, aquestes iniciatives van dirigides a mitigar les desigualtats i la vulnerabilitat de les poblacions més afectades per la pandèmia. D’aquesta manera, hi ha tres projectes que busquen millorar la disponibilitat i l’accés públic a l’aigua i el sanejament; tres que volen enfortir les xarxes de protecció social de la població més vulnerable; dos que pretenen enfortir els sistemes públics de salut de m’àmbit local; i dos que donen suport a la recomposició del teixit productiu loca. Veure taula de projectes aprovats