Viatge de seguiment 2016: Nicaragua

El mes de maig es va fer un viatge de seguiment a Nicaragua, amb el que es va poder veure l’estat i evolució dels projectes finançats des de 2012 amb les dos contraparts que el Fons Pitiús té a aquell país: UCOM (Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista) i l’Associació Tecuilcan.

Amb la UCOM el Fons treballa al departament de Madriz, en concret als municipis de San Lucas i Palacagüina. Una de les primeres activitats realitzades en arribar a aquesta zona va ser una reunió amb el professorat de les vuit escoles de San Lucas agermanades amb els centres que conformen la Xarxa de centres educatius solidaris del Fons. Cada escola va fer una presentació del seu centre, essent totes elles unitàries i d’àmbit rural, excepte una que està al poble de San Lucas. La reunió va servir per concretar la posada en pràctica de l’agermanament, així com per delimitar els temps i la metodologia de treball.

Es van visitar també tres de les escoles beneficiades amb el projecte de 2014 i, a la vegada, agermanades amb tres escoles d’Eivissa. En aquest projecte destaca la complementarietat entre la municipalitat, el govern central, els protagonistes del projecte (infants, mares i pares de família) i el Fons, amb un objectiu comú: dignificar la vida educativa dels infants mitjançant la millora de les infraestructures; assegurar que acaben l’ensenyament primari a través de la dotació dels uniformes escolars i de paquets amb productes higiènics i material escolar per a cada infant; subministrar un esmorzar i un dinar diari que organitzen les mares de família; finalment, formar els mestres per a què augmenti la qualitat de l’ensenyament.

Finalment, el Fons va poder veure sobre terreny dos dels quatre pous fets a diferents comunitats del municipi de Palacagüina. L’impacte d’aquest projecte és enorme si consideram que aquestes comunitats tenien llargues temporades en què consumien aigua en males condicions i havien d’anar a buscar l’aigua lluny de la seva casa.

En l’última etapa del viatge es va visitar l’illa d’Ometepe acompanyats de l’associació Tecuilcan. Aquesta entitat treballa conjuntament amb les dos alcaldies que té l’illa, Moyogalpa i Altagracia, i ho fa de forma integral en un entorn molt fràgil i amb una alta vulnerabilitat ambiental. Això implica acompanyar les poblacions de les comunitats en totes aquelles activitats que comporten una millora de les seves condicions de vida, a partir del diagnòstic que fan elles mateixes. D’aquesta manera, a partir d’un projecte que contemplava la millora i l’abastiment d’aigua potable a tres comunitats, així com la capacitació i enfortiment dels membres dels Comitès d’aigua potable, es va avançar a una segona fase en què es contempla la instal·lació de latrines, la diversificació de la producció agrícola a partir d’horts a cadascuna de les cases i la sensibilització de la població per a fer un ús racional de l’aigua.

En el projecte destaca el paper dels Comitès d’aigua potable. Les persones que els formen són escollides a cada comunitat per fer un treball voluntari que té dos parts: gestionar tot el sistema d’abastiment d’aigua (cobra de la quota que paguen mensualment, manteniment del sistema, solució de problemàtiques) i sensibilitzar la població per a què no la malbarati.