Viatge de seguiment 2019: El Salvador i Hondures

La setmana del 6 al 12 de maig, la coordinadora del Fons Pitiús va realitzar un viatge de seguiment a El Salvador i Hondures on el Fons desenvolupa projectes en el sector de l’aigua i de la salut, respectivament.

A El Salvador, el Fons treballa a través de l’organització ACUA i els projectes que es financen tenen dos components principals: aconseguir l’accés a l’aigua potable i formar les juntes d’aigua per a què puguin administrar bé els sistemes d’abastiment i s’enforteixin com a defensores del dret humà a l’aigua. Aquest darrer fet, és especialment important en un país on no és suficient tenir accés a aigua potable, sinó que també es fa imprescindible defensar-la dels continus intents de privatització.

En la seva visita, la coordinadora va visitar els sistemes d’aigua construïts a Amaquilco (ja finalitzat), i El Amatal (construït en un 80%). Entre els dos sistemes es dóna cobertura a 217 famílies que han participat en el projecte cavant les rases per on han d’anar les canonades i fent la mescla per a la construcció del tanc d’aigua.

A més, es va reunir amb dos associacions de dones unides per defensar el dret humà a l’aigua, que a través del projecte, s’estan capacitant en temes d’autoestima i apoderament.

A Hondures es treballa, a través de Càritas, amb el Centro Cultural Hibueras, que té com a eix central el treball amb joves a través de l’art i la cultura. En aquest sentit, en 2014 i 2015 el Fons va donar suport a dos projectes que tenien per objectiu d’una banda, potenciar l’organització juvenil per a crear lideratges i incrementar la participació social dels joves a les seves comunitats i de l’altra, crear espais a nivell municipal que promoguin el protagonisme juvenil a través d’activitats com el periodisme, l’art, l’esport,…

La coordinadora es va reunir amb joves i amb la promotora d’infància i joventut de San Vicente Centenario, un dels 8 municipis implicats en el projecte que, gràcies a aquesta acció, ha prioritzat el tema de la joventut. Aquests joves, a partir de la formació inicial en periodisme, han creat una xarxa de comunicadors que realitza un programa a la televisió local on posen l’accent en tot allò que els preocupa i els interessa. Així mateix, es dediquen a fer rèpliques a les comunitats de les formacions que han rebut en salut sexual i reproductiva o drets humans.

També a Hondures, es varen mantenir trobades amb els promotors comunitaris de les xarxes d’atenció primària sanitària de dos municipis, Arada i San Nicolás. Aquest projecte, iniciat en octubre de 2018, parteix de la priorització de la sanitat que fan cinc municipis donat el mal servei que proporciona la sanitat a nivell nacional. Cadascun d’ells té una unitat d’atenció i, segons el nombre d’habitants, tenen personal mèdic i d’infermeria contractat per atendre diàriament o alguns dies a la setmana. Aquests centres es troben a llocs on la comunitat està altament organitzada i pren un paper protagonista en la creació i posterior gestió d’aquests centres. De fet, en alguns d’ells i baix el lideratge del Centro Cultural Hibueras han set construïts per la mateixa comunitat. El projecte tracta de crear una xarxa entre els cinc municipis mitjançant la qual es puguin establir protocols conjunts, capacitacions i millores en el sistema de gestió i administració. Així mateix, a cada unitat sanitària, s’ha creat una farmàcia comunitària, gestionada per les persones capacitades en els cursos, que faciliten els medicaments a preus assequibles a la població cobrant petites quantitats per a contribuir a la sostenibilitat de les mateixes.