Viatge de seguiment 20147: Perú

Del 24 de novembre al 8 de desembre, la coordinadora del Fons Pitiús, Fina Darder, va visitar els projectes que ha finançat l’associació en els darrers quatre anys a Perú. Aquests projectes han estat presentats al Fons a través de tres ONG amb seu a Eivissa: a) STEI-i/-Ensenyants Solidaris, b) Mans Unides i c) Ayne España Trinitarias.

a) El projecte de l’STEI es desenvolupa a tres indrets de Perú: Lima, Cutervo i Lamas. A través dels Círculos de Autoeducación Docente (grups que es formen a alguns centres per reflexionar sobre la pràctica educativa, compartint i intercanviant experiències i estratègies de treball), s’ofereix formació a distància al professorat. Els mestres que en formen part proposen innovacions educatives a les seves aules i motiven als alumnes amb estratègies i un aprenentatge significatiu a partir de la realitat que els envolta. Després, proposen treballar en projectes innovadors que parteixen de problemàtiques del seu entorn (contaminació ambiental, anèmia, assetjament, dificultat d’expressió,…) i que analitzen per buscar les seves causes i suggerir alternatives o fórmules per vèncer-les.

Durant la visita, es va poder assistir a les presentacions que des de diferents escoles de Cutervo i Lima, feren dels seus projectes innovadors. Són majoritàriament els mestres que formen part dels CAD els que participen en els cursos a distància que ofereix l’STEI a través d’una plataforma Moodle i que també tenen una part presencial. La seva valoració dels cursos és molt positiva en quant als continguts, que qualifiquen de pràctics i aplicables a l’aula, i als materials que ofereix. L’Instituto de Pedagogía Popular (contrapart de l’STEI) és l’entitat responsable del projecte i té un paper fonamental en assessorar i acompanyar el professorat durant la formació, ajudant a superar les dificultats derivades de la utilització de la plataforma.

b) A la regió de Cajamarca, Mans Unides i la seva contrapart en aquest país, CEDEPAS Norte, hi han desenvolupat un programa de tres anys de durada. De les visites i entrevistes realitzades s’ha apreciat que el projecte ha tingut un impacte important entre la població protagonista en tres nivells: l’economia familiar, amb una increment significatiu dels ingressos generats per la cria de conills d’indi que ha repercutit en el benestar familiar; l’augment de la participació de la dona en les organitzacions locals, així com la seva capacitat d’incidència en la vida pública de la comunitat; la millora de les relacions familiars, tant en la participació de tots els membres en les tasques de la llar, com en les relacions afectives, que han virat cap el respecte i la valoració.

A partir del segon any del projecte, destaca el reconeixement per part de la municipalitat de Sarín del grup impulsor per l’equitat de gènere, format per totes les entitats representatives del municipi: policia, jutjat, regidoria de benestar social, centre educatiu, representant estatal i protecció de la infància. L’àmplia participació de diferents entitats en aquest grup representa la continuïtat del projecte en tot allò que es refereix a l’equitat de gènere.

c) Als districtes de Puente Piedra y Ancón (Lima), Ayne Perú Trinitarias hi desenvolupa programes de suport a la infància i de formació de líders comunitaris.

A través d’un dels projectes, ha implementat quatre centres on els infants menors de tres anys van a fer-hi sessions d’estimulació primerenca en torns de matí o tarda. Durant l’estada al centre, s’aprofita per realitzar la vigilància, prevenció i atenció a la seva salut i, en cas de necessitat, se’ls subministren complexos vitamínics. Per fer tot això, està en coordinació amb la xarxa de salut de Puente Piedra, la delegació d’educació i amb la municipalitat, a través de les Mesas de Concertación contra la Pobreza. Igualment, els centres ofereixen a infants de 6 a 12 anys reforç en la lectura, l’escriptura i les matemàtiques, així com tallers alternatius. Finalment, aquests centres proporcionen un espai perquè els joves puguin reunir-se, practicant activitats com els escacs, les arts marcials o el break dance.

A partir del projecte de formació de líders comunitaris desenvolupat entre 2014 i 2015, s’ha creat una xarxa de líders per als districtes de Puente Piedra i Ancón amb l’objectiu de tenir més força. Les temàtiques que s’han treballat al llarg del projecte han set la incidència política, la planificació estratègica i el disseny de projectes.