Convocatòria: 2022
Import total: 180.000 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears | Otros proyectos - | Otros proyectos

Suport al Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí 2022, als campaments de refugiats sahrauís

La situació sanitària de les persones que viuen als campaments de refugiats de Tindouf és preocupant, especialment entre els infants menors de 5 anys i les dones embarassades. La malnutrició aguda, l’anèmia o la morbilitat perinatal, entre altres, romanen com una amenaça en aquests campaments de refugiats, malgrat els esforços del personal sanitari i dels programes específics com PISIS (Programa Integral de Salut Infantil Saharaui) al que aquest projecte dona suport.

Dos factors nous han augmentat encara més la incertesa i preocupació per la seva situació: el reinici de la lluita armada en el territori Sahrauí en novembre 2020 i les repercussions de la pandèmia de la Covid-19.

L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (AAPSIB) ha donat suport durant més 20 anys a la població dels campaments i a les polítiques de salut infantil aplicades pel Govern Sahrauí. Els indicadors de morbilitat van millorant poc a poc, encara que segueixen sent preocupants.  El projecte aprovat dona continuïtat la feina realitzada fins al moment i possibilita que el PISIS compti amb els elements imprescindibles pel seu funcionament, millorant les condicions de treball de la plantilla sanitària assignada.

Els compromisos de  l’AAPSIB amb el Ministeri de Salut respecte al suport al PISIS són:

  1. Assessorament tècnic i participació directa en la formació continuada del personal d’infermeria.
  2. Suport pressupostari, organitzatiu i logístic als tallers de nutrició en tots els dispensaris dels Campaments.
  3. Aportació de quantitats superiors a anys anteriors per a la incentivació del personal de salut del Ministeri de Salut i de l’equip dels tallers de nutrició.
  4. Aportació de tots els formularis i documents que el PISIS requereix: gràfiques, registres cartilles salut infantil, etc.
  5. Provisió d’equipaments sanitaris i medicació PISIS.
  6. Suport a les necessitats de transport i comunicació de la Direcció de Prevenció i als coordinadors PISIS.

L’import del projecte aprovat va destinat a la compra de materials i aliments pels tallers de nutrició, medicaments i al pagament d’incentius per al personal mèdic del Ministeri de Salut del Govern Sahrauí.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.