Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Mihecane-Ribáuè (Nampula)

Convocatòria: 2012
Import total: 62.627 €
Aportació del Fons: 24.636 €
Assignació: Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad | Otros proyectos - Dignidade | Otros proyectos

Dignidad va iniciar a Mihecane un Programa de Desenvolupament de Zona l’any 2004 en resposta a la petició d’ajuda per part de la població. La comunitat ja havia començat a organitzar-se començant construint una escola molt rudimentària i reclutant a dos dones que, a canvi d’aliment, estaven treballant en l’alfabetització de prop d’un centenar d’infants.
Quan Dignidade va arribar a la regió va mantenir reunions amb els líders i caps comunitaris així com amb les autoritats educatives i els representants del govern. A partir d’aquí, Dignidade va construir amb l’ajut de la comunitat una escola amb materials resistents. Des de 2004, l’escola ha passat de tenir 90 alumnes als 390 que en té ara.
Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica de la població en edat escolar de la comunitat de Mihecane i a una part de la població adulta per l’any 2013.
Per aconseguir aquest objectiu es mantindrà en funcionament l’escola que imparteix el primer grau de l’educació primària i l’alfabetització d’adults. L’edifici escolar compta amb sis aules que funcionaran en dos torns: matí i tarda.