Any: 2014
Import total: 61.407 €
Aportació del Fons: 19.985 €
Assignació: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad | Otros proyectos - Dignidade | Otros proyectos

Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Mihecane-Ribaúè (Nampula)

Dignidad va iniciar a Mihecane un Programa de Desenvolupament de Zona l’any 2004 en resposta a la petició d’ajuda per part de la població. La comunitat ja havia començat a organitzar-se començant construint una escola molt rudimentària i reclutant a dos dones que, a canvi d’aliment, estaven treballant en l’alfabetització de prop d’un centenar d’infants.
Quan Dignidade va arribar a la regió va mantenir reunions amb els líders i caps comunitaris així com amb les autoritats educatives i els representants del govern. A partir d’aquí, Dignidade va construir amb l’ajut de la comunitat una escola amb materials resistents.
Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica a la població en edat escolar de la comunitat Mihecane i a una part de la població adulta durant l’any 2015.
Per arribar a aquest objectiu, d’una banda es mantindrà en funcionament l’escola comunitària Dignidade que imparteix el primer grau d’educació primària (1r. a 5è curs).
D’altra, funcionarà un centre d’alfabetització a uns 10 minuts de l’escola.