Any: 2013
Import total: 62.265 €
Aportació del Fons: 23.745 €
Assignació: Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad | Otros proyectos - Dignidade | Otros proyectos

Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Mihecane-Ribauè (Nampula)

Dignidad va iniciar a Mihecane un Programa de Desenvolupament de Zona l’any 2004 en resposta a la petició d’ajuda per part de la població. La comunitat ja havia començat a organitzar-se començant construint una escola molt rudimentària i reclutant a dos dones que, a canvi d’aliment, estaven treballant en l’alfabetització de prop d’un centenar d’infants.
Quan Dignidade va arribar a la regió va mantenir reunions amb els líders i caps comunitaris així com amb les autoritats educatives i els representants del govern. A partir d’aquí, Dignidade va construir amb l’ajut de la comunitat una escola amb materials resistents.
Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica de la població en edat escolar de la comunitat de Mihecane i a una part de la població adulta per l’any 2014.
Per aconseguir aquest objectiu es mantindrà en funcionament l’escola que imparteix el primer grau de l’educació primària i l’alfabetització d’adults. L’edifici escolar compta amb sis aules que funcionaran en dos torns: matí i tarda.