Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia)

Convocatòria: 2016
Import total: 77.004 €
Aportació del Fons: 20.256 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Dignidad, organització privada i sense ànim de lucre, va ser constituïda el 1994. Aquesta ONG treballa per a la promoció dels drets socials bàsics de col·lectius vulnerables, tant a Espanya com en altres països. La infància en situació de risc és objectiu prioritari de la seva acció. En la lluita contra la pobresa consideren l'educació com a eina fonamental de desenvolupament
- Dignidade va ser constituïda el 1994 amb el reconeixement per part del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació de Moçambic. Aquesta organització treballa per eradicar la pobresa i les seves conseqüències, promovent un desenvolupament integral, amb especial atenció a la població infantil.

Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació primària de la població en edat escolar de la comunitat de Marcaçao durant l’any 2017. Per assolir aquest objectiu es mantindrà en funcionament l’escola Comunitària Dignidade de Marcaçao, que imparteix 1r. i 2n. grau d’educació primària. A la regió no existeix cap altra escola o recurs per a l’educació bàsica.

A l’escola de primària participa activament la Direcció Distrital d’Educació, amb una implicació que ha anat augmentant des de la inauguració de l’escola al 2004.

Està previst que el Ministeri d’Educació a través de les Direccions Distritals financiï gairebé el 86% dels salaris dels docents i la major part dels llibres i manuals.