Suport a l’alfabetització i educació d’adults al districte de Milange

Convocatòria: 2018
Import total: 66.535 €
Aportació del Fons: 39.588 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Dignidad, organització privada i sense ànim de lucre, va ser constituïda el 1994. Aquesta ONG treballa per a la promoció dels drets socials bàsics de col·lectius vulnerables, tant a Espanya com en altres països. La infància en situació de risc és objectiu prioritari de la seva acció. En la lluita contra la pobresa consideren l'educació com a eina fonamental de desenvolupament
- Dignidade va ser constituïda el 1994 amb el reconeixement per part del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació de Moçambic. Aquesta organització treballa per eradicar la pobresa i les seves conseqüències, promovent un desenvolupament integral, amb especial atenció a la població infantil.

L’objectiu principal d’aquest projecte és crear recursos formatius per a persones adultes que no tenen desenvolupades les habilitats per a la lectoescriptura i l’aritmètica elemental, així com consolidar aquestes habilitats en persones que ja les tenien en cert grau.

La iniciativa parteix del Ministeri d’Educació i s’articula a través de les Direccions provincials d’educació i els diferents serveis distritals d’educació, joventut i tecnologia. El projecte contempla la matriculació de 2.240 adults, la majoria dones, distribuïts en 112 grups durant l’any 2019.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Incrementar el nombre d’adults que accedeixen a l’alfabetització i educació d’adults.

ACTIVITATS

 • Proves de selecció dels nous alfabetitzadors.
 • Contractació de personal i alfabetitzadors.
 • Seminaris d’entrenament i planificació amb els alfabetitzadors d’acord amb el nou currículo.
 • Mobilització i sensibilització de les comunitats. Trobades amb els líders comunitaris i religiosos.
 • Identificació sobre els llocs on han d’implementar-se els centres.
 • Definició dels acords de col·laboració amb la direcció distrital i provincial d’educació.
 • Divulgació del projecte entre la població. Sensibilització.
 • Selecció i matriculació de l’alumnat, identificant el nivell de base.
 • Activitat educativa.
 • Compra de material didàctic i altres materials.
 • Trobada trimestral de planificació d’alfabetitzadors.
 • Seguiment i avaluació.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web. La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.