Suport a l’alfabetització i educació d’adults al districte de Milange (Zambezia)

Convocatòria: 2017
Import total: 70.257 €
Aportació del Fons: 41.142 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Dignidad, organització privada i sense ànim de lucre, va ser constituïda el 1994. Aquesta ONG treballa per a la promoció dels drets socials bàsics de col·lectius vulnerables, tant a Espanya com en altres països. La infància en situació de risc és objectiu prioritari de la seva acció. En la lluita contra la pobresa consideren l'educació com a eina fonamental de desenvolupament
- Dignidade va ser constituïda el 1994 amb el reconeixement per part del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació de Moçambic. Aquesta organització treballa per eradicar la pobresa i les seves conseqüències, promovent un desenvolupament integral, amb especial atenció a la població infantil.

Aquest projecte pretén crear recursos formatius per a persones adultes que no saben llegir ni escriure i no tenen coneixements d’aritmètica elemental, així com consolidar aquestes habilitats en persones que ja tenen cert nivell. La iniciativa parteix del Ministeri d’Educació i rep el nom de Alfabetització i Eduació d’Adults. S’articula a través de les Direccions Provincials d’Educació i contempla la matriculació de prop de 3.000 adults durant l’any 2018.

D’altra banda i, per donar continuïtat al procés educatiu d’adults, es desenvolupa en paral·lel, una iniciativa de formació professional, el curs de costura, patronatge i emprenedoria, dirigit principalment a dones que han acabat l’educació primària. L’objectiu és facilitar l’accés al mercat de treball.

Objectiu específic

Incrementar el nombre d’adults que accedeixen a l’alfabetització i educació d’adults i formació professional.

Activitats

– Selecció dels alfabetitzadors i personal prioritzant les dones que parlin la llengua local i tenguin experiència pedagògica.

– Contractació del personal.

– Seminaris d’entrenament i planificació amb els alfabetitzadors.

– Mobilització i sensibilització de les comunitats.

– Identificació sobre els llocs on s’implementaran els centres.

– Definició dels acords de col·laboració amb la Direcció Distrital i Provincial d’Educació.

– Selecció i matriculació de l’alumnat.

– Activitat educativa.

– Compra de material didàctic.

– Selecció dels docents i personal per a la formació professional.

– Selecció i matriculació de l’alumnat als diferents nivells: certificat o introducció (de primer a tercer curs).

– Compra de material didàctic.