Sobirania alimentària i salut materna i infantil recuperant coneixements i pràctiques del poble indígena maia achi a Rabinal

Convocatòria: 2016
Import total: 75.100 €
Aportació del Fons: 59.975 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación Paz con Dignidad, constituïda el 1995. Aquesta associació sense finalitat de lucre dóna suport a processos de transformació social als països del Sud a través de projectes de cooperació que incorporen com a elements de treball la sensibilització social, l'educació per al desenvolupament, l'enfocament de gènere, la sobirania alimentària i xarxes d'economia solidària
- Qachuu Aloom - Asociación Madre Tierra. Creada el 2007, aquesta organització sense ànim de lucre promou el desenvolupament integral comunitari, enfortint capacitats individuals i col·lectives a través de l'agricultura tradicional i / o agroecològica. A més, promou el rescat i la conservació de les llavors natives i criolles.

Aquest projecte pretén reduir la fam i millorar la salut materna i infantil des de la sobirania alimentària, la gestió de l’aigua i la reducció de la violència de gènere promovent la participació juvenil a sis comunitats indígenes maies achies a Rabinal. Per assolir-ho es desenvoluparà una estratègia estructurada en quatre línees d’acció:

– Millorar la producció sostenible d’aliments agroecològics d’especial valor nutritiu i cultural, per l’autoconsum i la venta en mercats locals i xarxes d’economia solidària.

– Millorar les pràctiques alimentàries i sanitàries de grups familiars indígenes transformant les relacions de gènere i intergeneracionals recuperant coneixements maies achies.

– Transformar l’opinió pública i les pràctiques individuals, familiars i comunitàries per reduir els embarassos no desitjats, la violència masclista, la contaminació i la destrucció ambiental revaloritzant la cultura indígena maia achi.

– Enfortir l’organització Qachuu Aloom en gestió de projectes, planificació estratègica, equitat de gènere i participació juvenil.

Un dels productes agroecològics que promourà aquest projecte és l’amarant. Els grans d’amarant tenen un alt valor nutritiu amb la qual cosa és ideal per l’alimentació infantil i per la de les dones en etapes de gestació i lactància.