Resposta comunitària davant la pandèmia COVID-19 al municipi de Esquipulas

Convocatòria: 2020
Import total: 34.695 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - Associació civil de Nicaragua | Otros proyectos

El municipi d’Esquipulas es caracteritza per una alta pobresa concentrada a les comunitats rurals. Entre els principals problemes que afecten la població està el limitat accés a serveis d’aigua potable segura i la precarietat del sistema de salut pública. Els centres de salut no compten amb servei d’aigua regular, ni amb un adequat equipament mèdic i de neteja per a garantir l’atenció de salut i condicions bàsiques d’higiene. El personal sanitari no disposa de recursos per a promoure programes educatius de salut preventiva. Mentrestant, la COVID-19 ja s’ha cobrat desenes de morts i es troba en fase de transmissió comunitària, per la qual cosa a municipis amb una alta vulnerabilitat social es creu necessari i urgent enfortir els programes de salut preventiva.

El projecte pretén millorar l’accés a serveis d’aigua segura i de salut amb èmfasi en la prevenció de la pandèmia. Així, les accions que es proposen són les següents:

  • Garantir l’accés a aigua segura a la població mitjançant la instal·lació de tancs d’abastiment d’aigua i de neteja de mans pera utilitzar durant la consulta mèdica. A les comunitats es garantirà la cloració de l’aigua en coordinació amb el Ministeri de Salut (MINSA) i les organitzacions comunitàries.
  • Capacitar les xarxes de salut i comitès d’aigua potable i sanejament (CAPS) per a donar manteniment als sistemes d’aigua comunitaris i impulsar campanyes educatives sobre les mesures preventives i de protecció davant la pandèmia.
  • Dotar els centres de salut amb equips mèdics i de neteja per a donar atenció en condicions d’higiene adequades i reduir rics de contagi.

ACTIVITATS

  • Instal·lar llocs per la neteja de mans amb el corresponent tanc d’abastiment d’aigua a cinc centres públics de salut.
  • Realitzar la cloració i comprovació de la qualitat de l’aigua de consum i desinfectació d’espais públics.
  • Dotar a 10 centres de salut amb equipaments mèdics i de neteja.
  • Realitzar dos tallers amb la participació de 84 membres de 28 CAPS d’Esquipulas per a la gestió eficient i manteniment dels sistemes d’aigua.
  • Realitzar dos tallers amb 100 membres de la xarxa comunitària de salut i CAPS per a la cloració de l’aigua i implementació de campanyes de salut preventiva.
  • Implementar dos campanyes de salut amb èmfasi en mesures de prevenció del COVID-19 a les comunitats. Els recursos emprats seran materials educatius, xerades, vinyetes…

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.