Resposta comunitària davant la pandèmia COVID-19 al municipi de Esquipulas

Convocatòria: 2020
Import total: 34.695 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - Associació civil de Nicaragua | Otros proyectos

El municipi d’Esquipulas es caracteritza per una alta pobresa concentrada a les comunitats rurals. Entre els principals problemes que afecten la població està el limitat accés a serveis d’aigua potable segura i la precarietat del sistema de salut pública. Els centres de salut no compten amb servei d’aigua regular, ni amb un adequat equipament mèdic i de neteja per a garantir l’atenció de salut i condicions bàsiques d’higiene. El personal sanitari no disposa de recursos per a promoure programes educatius de salut preventiva. Mentrestant, la COVID-19 ja s’ha cobrat desenes de morts i es troba en fase de transmissió comunitària, per la qual cosa a municipis amb una alta vulnerabilitat social es creu necessari i urgent enfortir els programes de salut preventiva.

El projecte pretén millorar l’accés a serveis d’aigua segura i de salut amb èmfasi en la prevenció de la pandèmia. Així, les accions que es proposen són les següents:

  • Garantir l’accés a aigua segura a la població mitjançant la instal·lació de tancs d’abastiment d’aigua i de neteja de mans pera utilitzar durant la consulta mèdica. A les comunitats es garantirà la cloració de l’aigua en coordinació amb el Ministeri de Salut (MINSA) i les organitzacions comunitàries.
  • Capacitar les xarxes de salut i comitès d’aigua potable i sanejament (CAPS) per a donar manteniment als sistemes d’aigua comunitaris i impulsar campanyes educatives sobre les mesures preventives i de protecció davant la pandèmia.
  • Dotar els centres de salut amb equips mèdics i de neteja per a donar atenció en condicions d’higiene adequades i reduir rics de contagi.

ACTIVITATS

  • Instal·lar llocs per la neteja de mans amb el corresponent tanc d’abastiment d’aigua a cinc centres públics de salut.
  • Realitzar la cloració i comprovació de la qualitat de l’aigua de consum i desinfectació d’espais públics.
  • Dotar a 10 centres de salut amb equipaments mèdics i de neteja.
  • Realitzar dos tallers amb la participació de 84 membres de 28 CAPS d’Esquipulas per a la gestió eficient i manteniment dels sistemes d’aigua.
  • Realitzar dos tallers amb 100 membres de la xarxa comunitària de salut i CAPS per a la cloració de l’aigua i implementació de campanyes de salut preventiva.
  • Implementar dos campanyes de salut amb èmfasi en mesures de prevenció del COVID-19 a les comunitats. Els recursos emprats seran materials educatius, xerades, vinyetes…