Convocatòria: 2022
Import total: 37.423 €
Aportació del Fons: 15.178 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Promovent la participació cap a una educació equitativa i de qualitat a San Lucas i Palacagüina

La pandèmia de la Covid ha incrementat les problemàtiques que ja tenia el sector de l’educació, ampliant les desigualtats, l’abandonament escolar i deteriorant encara més la qualitat de l’ensenyament.

 El projecte que es presenta basa la seva eficàcia en la col·laboració per a la construcció d’aliances entre els centres educatius participants, el Ministeri d’Educació i els governs locals, com a entitats més properes als centres educatius. Així, pretén contribuir a la restitució del dret a una educació de qualitat prenent en consideració el context de la pandèmia a onze centres educatius d’educació primària:  Colegio Público Urbano Cristo Rey i  les escoles rurals José Julián, Ramón Alfaro, Eladio Garmendia, Rafaela Herrera, José Santos Zelaya, Cacique Diriangen, Emmanuel Mongalo, Edmundo Díaz Ríos  y Salvador Vílchez del municipi de San Lucas i l’escola Nicarao del municipi de Palacagüina.

Les principals activitats que es plantegen són les següents:

  • Intecanvi cultural entre centres educatius  sobre realitats de desenvolupament en contextos diferents.
  • Acompanyar la formació institucional de docents, amb la nova modalitat de Encuentros Pedagógicos de Interaprendizaje (EPI). Amb el projecte es cobrirà el 20% de les despeses d’aquesta formació. La resta l’aporta el Ministeri d’Educació (60%) i Municipalitat (20%).
  • Millora de la infraestructura escolar mitjançant petites inversions en ambients i recursos educatius. Aquestes millores es valoren al llarg del curs, per la qual cosa no estan definides en el moment en què es presenta el projecte.